Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
baner-1000x90-2.11.2020-piece-timeline.gif
Ogłoszenie dotyczące dzierżawy/najmu nieruchomości

Ogłoszenie numer 2 w sprawie dzierżawy/najmu nieruchomości gminnej – działki rekreacyjnej oznaczonej numerem 44.

Burmistrz Miasta Zielonka ogłasza konkurs ofert na dzierżawę/najem działki rekreacyjnej w okolicy Glinianek – działki oznaczonej numerem 44 o powierzchni 354 m.kw.

Wybór osoby, która uzyska dzierżawę/najem nieruchomości gminnej – działki rekreacyjnej, będzie dokonywany na podstawie procedury wyboru dzierżawcy/najemcy nieruchomości gminnych– działek rekreacyjnych w okolicy Glinianek na okres do lat 3 (bip.zielonka.pl), na podstawie Zarządzenia nr 185/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 7 października 2020 r.

Osoby zainteresowane dzierżawą/najmem zobowiązane są złożyć swoją ofertę na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 2 do procedury oraz oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą (pliki w załączeniu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA DZIERŻAWY DZIAŁKI REKREACYJNEJ NUMER 44, w kancelarii Urzędu Miasta Zielonka, przy ul. Lipowej 5.

Stawka minimalna opłaty z tytułu dzierżawy/najmu 0,74 zł za 1 m. kw. rocznie netto.

Termin składania ofert: 4 grudnia 2020 roku.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych – Burmistrz Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, NIP: 1251334816, , www.zielonka.pl, www.bip.zielonka.pl, 22 761 39 00.

Inspektor ochrony danych – pytania i uwagi dotyczące przetwarzania danych można kierować na adres e- mail: , lub pisemnie na adres administratora.

Cele i podstawy przetwarzania:

  1. wykonanie umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu zawarcia i realizacji umowy dzierżawy oraz rozliczania opłat za dzierżawę,
  2. kontakt telefoniczny lub e-mailowy na podstawie udzielonej zgody.

Odbiorcy danych osobowych – imię i nazwisko osób składających oferty zostaną opublikowane w protokole z oceny ofert. Pozostałe dane nie będą nigdzie przekazywane ani publikowane.

Okres przechowywania danych – wszystkie dane przechowywane będą przez 10 lat kalendarzowych lub do czasu wycofania udzielonej zgody (w przypadku numeru telefonu i adresu e-mail).

Prawa osób, które dane dotyczą:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
  3. prawo do usunięcia danych (gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej),
  4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek podania danych – podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest nieobowiązkowe, lecz ułatwi kontakt w sprawie; podanie pozostałych danych jest niezbędne do uczestniczenia w przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej, tel.: 22 761 39 23, 22 761 39 49, 22 761 39 25.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: