Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Posiedzenia komisji Rady Miasta Zielonka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 18:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

/-/

Piotr Pietruszka


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 marca 2021 r. (środa) o godz. 17:00

w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Transportu.

 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Omówienie wyboru 10 ulic na terenie Miasta Zielonka do realizacji wymiany opraw z sodowych na LED-owe w 2020 roku.
 3. Analiza zasadności wystąpienia do Starostwa o budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Mareckiej, Kościuszki i Jagiełłowicza.
 4. Omówienie zagadnienia organizacji ruchu na czas budowy dwóch tuneli, wiaduktu oraz odcinka drogi w ciągu ulic Inżynierska - Leśna – Słowackiego oraz ustaleń dotyczących zasad korzystania z dróg gminnych przez pojazdy obsługi budowy.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji

/-/

Tomasz Wołujewicz

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: