Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
baner-1000x90-5.03.2021--dotacje.gif
XXVIII Sesja Rady Miasta Zielonka

ZAWIADOMIENIE
o XXVIII Sesji Rady Miasta Zielonka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Miasta Zielonka, która odbędzie się dnia 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miasta Zielonka.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności gminnych i udzielonych ulg w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta Zielonka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. na lata 2021 - 2024”. (Druk nr 280)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. (Druk nr 281)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2021. (Druk nr 283)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2021 – 2029. (Druk nr 284)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. (Druk nr 285)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie finansowania oświaty. (Druk nr 282)
 12. Zapytania, wnioski i oświadczenia Radnych
 13. Zamknięcie sesji.

Sesja ma charakter otwarty. Projekty uchwał dostępne są na stronie: www.bip.zielonka.pl – zakładka Rada Miasta. Transmisje Sesji Rady Miasta odbywają się za pośrednictwem strony: www.zielonka.pl

Przewodnicząca Rady Miasta Zielonka

/-/

Gabriela Wiśniewska

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: